Online Quizzes - The worlds search engine for quizzes

First Previous 1 2 3 4 5  ... Next Last 

TES AWAL
KERJAKAN DENGAN BENAR
1) Prinsip yang dipergunakan pada lensa adalah ..... : Pengkutuban
2) Yang dimaksud dengan bayangan nyata pada peristiwa pemantulan adalah bayangan yang terbentuk dari .... : perpotongan sinar istimewa
3) Letak bayangan nyata pada peristiwa pemantulan adalah .... : diantara titik fokus

Created on January 30, 2015
# of questions: 3

chpt.11 science guide Quiz

1) physical properties of metal are : shiny, bendable, and conduct heat
2) An object that takes up more spaces than another object is called : volume
3) There 2 elements in the molecule of : CO2
4) Particles in salts arrange themselves in regular geometric forms to : crystal
5) Dew forms when water vapor : cools

Created on January 29, 2015
# of questions: 9

history

1) german soldiers who were paid to fight for the british : hessaians
2) the winter quarters for the continental army : valley forge
3) wrote another pamphlet called "the crisis" that helped raise morale when american spirits were low : thomas paine
4) german who helped train for the continental army : baron von steubern
5) a polish soldier who trained cavalry : casmir pulaski

Created on January 29, 2015
# of questions: 10

Didáctica de la Matemática

1) El estudiante debe memorizar los procedimientos matemáticos. : No
2) La matemática debe aplicarse a situaciones de la vida cotidiana. : Si

Created on January 29, 2015
# of questions: 2

Latihan Soal Kelas 7

1) Iman kepada Malaikat adalah rukun iman yang ke ... : 4

Created on January 29, 2015
# of questions: 1

ahhhhh
bbbbbbbbbb
1) cccccc : c
2) wwwwwwww : d

Created on January 29, 2015
# of questions: 2

Social Studies Test

1) where was the continental Congres? How many men? : was held in Philadelphia on September 1774 56 me from all colonies except Gorgia
2) Who alerted John HAndcock and Sam Adams that the british were coming> : Paul Revere, William Dawes and Samuel Prescott
3) How many troops was Sir Thomas Gage in charge of? : 3000 British troops
4) How many troops did Major John Pitcairn lead> Where did they concord? : 700 troops to concord north west of Boston
5) How many soldiers were lay dead? : 125 Birtish soldiers lay dead

Created on January 28, 2015
# of questions: 6

Ionic Compounds

1) potassium : K
2) ammonium : NH4
3) zinc : Zn
4) mercury (1) : Hg2
5) copper (2) : Cu

Created on January 28, 2015
# of questions: 46

Motion and Forces

1) Motion : The process of changing position
2) Speed : The distance an object moves divided by the time it takes to move that distance
3) Constant Speed : The rate of change of position in which the same position in which the same distance is traveled each second
4) Average Speed : The total distance traveled divided by the total time taken to travel the distance
5) Velocity : The speed and direction of a moving object

Created on January 28, 2015
# of questions: 39

Kora Újkor - helyek

1) Braunschweig-Lüneburg, Szászország, Szilézia, Lengyelország, Pomeránia és Mecklennburg határolta terület, választófejedelemség. A 15.sz.-ban a Hohenzollern-dinasztia megszerezte a fejedelemséget. A 16-18. században területe megnövekedett és Európa nagyhatalmi sorába emelkedett. Megszerezte a 17.sz.-ban a Porosz hercegséget is. I. Frigyes Habsburg-hű politikája jutalmaként a császártól porosz királyi címet nyert (Porosz Királyság). : Brandemburg
2) A középkorban a Német-Római Császársághoz tartozó régió volt Lotharingiától K-re. Nem alkotott politikai egységet. Az 1648-as vesztfáliai béke Franciaország felügyelete alá helyezte, majd ténylegesen az övé lett. Egy kormányzóságot és egy intendeantúrát alkotott. Kedvezményesen adózott. : Elzász
3) grófság Franciaország É-i határán. 1477-től a Habsburgoké lett. A pireneusi, aacheni békék (17. sz.) értelmébe Franciaországhoz került. Berendezkedését a francia abszolutizmus csak részben számolta fel. Háromkamarás rendi gyűlése fennmaradt. Kedvezményesen adózó tartomány volt többféle szokásjoggal és többnyelvűséggel : Flandria
4) Livónia déli része, a Rigai-öböl, a Keleti-tenger és Kelet-Poroszország közötti terület. Nevét őslakóiról, a kurokról kapta, akiket a Német Lovagrenddel rokon Kardtestvérek rendje hódított meg és térített keresztény hitre. A 16.sz.-ban püspökét felvették a birodalmi fejedelmek közé, később a püspökség megszűnt, egy része a dánoké lett. A 16. sz.-tól Kurland hercegség lett. Volt a svédeké, lengyeleké és az oroszoké is. : Kurland
5) A Német Lovagrend Litvániától Északra eső az Aa folyótól a Finn-öbölig, keleten egészen a Csud-tóig húzódó területe. A 16. sz. közepén nagy része orosz fennhatóság alá került. 1582-ben Oroszország lemondott róla a lengyel-litván állam javára. Később a svédeké, majd újra az oroszoké lett (önálló igazságszolgáltatás és közigazgatás). : Livónia

Created on January 28, 2015
# of questions: 15

Chapter 2-7 review Quiz

1) What is the ORIGIN of Deltoid? : Lateral 1/3 of clavicle, acromion and spine of scapula
2) What is the INSERTION of Deltoid? : Deltoid Tuberosity
3) What is the action of ALL fibers of deltoid? : Abduct the shoulder
4) What are the actions of the anterior fibers of deltoid? : Flex, medially rotate, and horizontally adduct the shoulder
5) What are the actions of the posterior fibers of deltoid? : Extend, laterally rotate, and horizontally abduct the shoulder

Created on January 28, 2015
# of questions: 60

Medical Terminology
Quiz2 Chapter2
1) Hemophilia : Bleeding Disorder
2) dorsal : towards the back or spine
3) Where is the epigastric region? : above the stomach
4) adenitis is the inflammation of the gland : True
5) epitherial : internal or external surfaces of the body

Created on January 28, 2015
# of questions: 10

Russ - GCSE Science

1) Name the 4 Food Types : Proteins
2) Name another 3 food types : Minerals

Created on January 28, 2015
# of questions: 2

Russ - GCSE - Cells

1) Nucleus : Controls activities of cell
2) Cytoplasm : Where most of chemical reactions take place
3) Cell membrane : Controls passage of substances into and out of cell
4) Mitochondria : Where most energy is released in respiration.
5) Ribosomes : Where protein synthesis occurs.

Created on January 28, 2015
# of questions: 21

Don't see the quiz you're looking for? Make A Quiz First Previous 1 2 3 4 5  ... Next Last